„ Оснаживање учитеља за примену инклузивног модела“
циљ програма/пројекта:
-општи циљ: давање подршке учитељима у примени модела инклузивног образовања
место одржавања:
-Учитељски дом, просторије ДУНС-а
време одржавања:
-Једном месечно.
организатор:
- тема/област/активности:
-Област: инклузивно образовање (укључивање деце са потешкоћама у развоју у редован образовни систем)
-Тема: давање подршке учитељима за увођење и реализацију инклузивног образовања
-Активности: интерактивне радионице у којима учесници пролазе кроз активности које ће их оснажити у раду са децом са потешкоћама у развоју
Исходи:
-Учесници ће бити упознати са различитим врстама прилагођавања потребних у раду са децом са потешкоћама у развоју као и са законском регулативом из области инклузивног образовања
- Учесници ће бити упознати са структуром Индивидуалног образовног плана
-Учесници ће бити оснажени за примену стечених знања у раду са децом са потешкоћама у развоју
одрживост програма/пројекта:
-Прављење мреже учитеља који раде са децом са потешкоћама у развоју и упућивање на размену искуства и међусобно оснаживање
циљна група/учесници:
-Учитељи и стручни сарадници
www.duns.org.rs