РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ~ Стручни скуп на тему:
Стручно усавршавање у региону и иновације у:
-Радионица „ Оснаживање учитеља за примену инклузивног модела“ садржи 4 блока од сат и по, на следеће теме:
-Наше компетенције за рад са децом са потешкоћама у развоју и ослонац у новој законској регулативи
-Врсте и начини прилагођавања (садржаји, методе, простор, време, захтеви...)
-Структура индивидуалног образовног плана (ИОП)
-Рад на конкретним примерима из ваше праксе (на основу ваших исказаних потреба)
Радионице ће бити одржане у просторијама ДУНС-а.

програм реализације активности :
           Радионица „ Оснаживање учитеља за примену инклузивног модела“ садржи 4 блока од              сат и по, на следеће теме:
-Наше компетенције за рад са децом са потешкоћама у развоју и ослонац у новој законској регулативи
-Врсте и начини прилагођавања
-Структура индивидуалног образовног плана (ИОП)
-Рад на конкретним примерима из праксе (на основу исказаних потреба учесника)
-Евалуација
www.duns.org.rs