ЧЛАНОВИ  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ДУНС-а
(школска 2014./2015.)

1.Радмила Михалек

 2.Бранислава Ердељи   

3.Марија Перовић

064/863-4054

 064/10-83-383   

063/476-577

ОШ '' Ђорђе Натошевић''
Нови Сад
ОШ ''Свети Сава''
Руменка
ОШ ''Васа Стајић''
Нови Сад
www.duns.org.rs