РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ~ Стручни скуп на тему:
Стручно усавршавање учитеља у Региону и иновације у
  Циљеви програма:
-Сагледавање положаја и услова рада учитеља у Региону
-Размењивање искустава у областима стручног усавршавања учитеља
-Упознавање са иновацијама у настави које се примењују у Региону
-Подстицање сарадње и умрежавање учитеља Региона

 Место и време одржавања:
          Нови Сад
 Организатор:
         Друштво учитеља Новог Сада
 Теме које се обрађују:
1.Сручно усавршавање и напредовање учитеља (циљеви, сврха...)
2.Законска регулатива стручног усавршавања и напредовања учитеља
3.Организовање стручног усавршаваља учитеља (начин, финансирање...)
4.Имплементација и примена садржаја стручног усавршавања у наставној пракси
5.Примери програма стручног усавршавања који су се показали као најприменљивији у пракси
6.Кораци ка умрежавању учитеља региона

 Исходи:
Очекује се да се велики број учитеља информише о потребама, обавезама и искуствима учитеља у области напредовања и стручног усавршавања.
  Трајање програма:
-Краткорочно: два дана
-Дугорочно: мониторисање – праћење и успостављање дугорочније сарадње
-Време примене и евалуације: 1 година
www.duns.org.rs