РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ~ Стручни скуп на тему:
Стручно усавршавање у региону и иновације у:
 -Циљна група:
Учитељи, чланови Друштва учитеља Новог Сада и остали заинтересовани учитељи са територије АП Војводине.
 
  Реализатори програма:
Друштво учитеља Новог Сада и учитељи Региона – гости  стручног скупа
 Активности програма:
1. Осмишљавање програма  у складу са потребама учитеља – одабир актуелних тема скупа
2. Контакти са струковним удружењима и релевантим институцијама у Региону
3. Припрема семинарског материјала
4. Организација и реализација стручног скупа скуп
5. Евалуација програма
6. Умрежавање учитеља Региона
www.duns.org.rs