Мисија, визија:
Основне активности:
-стручно усавршавање (конференције, семинари, зимски сусрети);
-структурално организовање (одбори, комисије, тела, активи, секције);
-заштита права и интереса учитеља;
-формирање услужног мултимедијалног центра за учитеље и стручне библиотеке
-израда базе података (чланство);
-сарадња са Министарством просвете и спорта Републике Србије, секретаријатом за образовање АПВ, Школском управом Нови Сад; Градским већем за образовање;
-размена искустава (интерна и екстерна);
-реализација пројеката са невладиним организацијама и фондацијама;
-учешће у Комисијама МПС (за израду правилника о екскурзијама; педагошка документација, оцењивање уџбеника,
водича за приправнике, комисија за израду наставних планова и програма... );
-успостављање и одржавање међународне сарадње са сродним организацијама;
-афирмативна презентација учитељског стваралаштва: сарадња са медијским  кућама, конференције за штампу ...;
-проучавање историје учитељства и обележавање значајних јубилеја;
-покретање и спровођење поступака повраћаја и чувања имовине ДУНС-а.
   Вредности ...
 Највећа вредност ДУНС –а је многобројно чланство. Чланови ДУНС –а су сви учитељи, ентузијасти који су привржени свом позиву. Веома стручни и компетентни,  своје знање и љубав према професији преносимо на своје ученике. Изузетно креативни и истрајни, отворени смо за иновације. Преузимамо одговорност и доследни смо у својим ставовима. Радо сарађујемо са свим институцијама са којима смо професионално повезани.
ДУНС постиже велике резултате кроз стручно усавршавање својих чланова, организовањем Сабора учитеља, Зимских сусрета учитеља, Међународних конференција, многобројних семинара и стручних манифестација и тако постиже висок степен стручне информисаности.
www.duns.org.rs