РАД СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Никола Тесла центар (НТЦ) – центар за рад са даровитим ученицимa
  Циљеви програма:
- повећање ефикасности учења и развоја функционалног мишљења даровитих ученика
- адекватан рад са даровитом децом у редовним школама
- оспособљавање учитеља за рад са даровитом децом кроз стицање функционалних знања за подстицај даровитости у свакодневном васпитно-образовном раду са децом у школским институцијама
- педагошко осмишљавање концепта примене у васпитно-образовном процесу
- стимулација и рана идентификација даровите деце;
- оспособљавање учитеља за индивидуализацију наставних садржаја која може бити применљиво на свако дете, а што ће посебно корисно бити за даровито дете.

Место и време одржавања:
         Друштво учитеља Новог Сада и Основне школе јужно – бачког округа.
       
Организатор:
       Друштво учитеља Новог Сада
Теме које се обрађују:
- МЕНСА НТЦ систем учења – акредитован програм
- Примена активних метода учења
- Примена техника за развијање критичког мишљења методама читања и писања до критичког мишљења

Исходи:
- Идентификована даровита деца
- Обучени учитељи за рад са даровитом децом
- Континуирани стручан рад са даровитом децом
www.duns.org.rs