РАД СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Никола Тесла центар (НТЦ) – центар за рад са даровитим ученицимa
  Трајање програма:
-Краткорочно: годину дана
-Дугорочно: мониторисање – праћење постигнућа даровитих ученика, даљи рад са даровитим ученицима у   школама јужно - бачког округа; формирање Центра за рад са даровитим ученицима
-Време примене и евалуације: 1 година

  Циљна група:
Ученици, учитељи и родитељи
Реализатори програма:
Обучени учитељи, чланови Друштва учитеља Новог Сада и представници МЕНСЕ

  Активности програма:
1.Промоција НТЦ-а учитељима основних школа јужно-бачког округа путем промотивних предавања која ће се одржавати у просторијама Друштва учитеља Новог Сада
2.Обука учитеља за идентификовање даровите деце
3.Формирање базе података – евидентирање даровитих ученика
4.Оспособљавање учитеља за рад са даровитим ученицима (примена семинара)
5.Подршка учитељима/ координаторима – месечни састанци
6.Едукативни кампови за даровите ученике – зимски распуст
7.Праћење рада учитеља и ученика
8.Едукативни кампови за даровите ученике – летњи распуст
9.Евалуација програма
www.duns.org.rs