ПЛАН  РАДА  ДУНС-а за школску 2010/2011.годину
АПРИЛ
-Акредитован семинар
-Студијско путовање (ускршњи празници) ~ предлог Беч
- Пројекат ~ РЕГИОНАЛНА САРАДЊА - Стручно усавршавање учитеља у Региону  и иновације у настави, аплициран Секретаријату за образовање АП Војводине и Градском већу за образовање. МАЈ
-Објављивање резултата по Конкурсу ДУНС-а за примере добре праксе
-Стручни скуп ~ РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ~ Стручно усавршавање учитеља у Региона и иновације у настави
-Акредитован семинар
ЈУН
-Организован одлазак на Сабор учитеља Србије - акредитован стручни скуп (Београд)
www.duns.org.rs