Волонтерски рад у основној школи:
-Превентива ширих друштвених проблема (деликвенција, зависност, насиља ...)
Место и време одржавања:
Друштво учитеља Новог Сада и Основне школе јужно – бачког округа.
Организатор:
Друштво учитеља Новог Сада
Теме које се обрађују:
Начини организовања волонтерског рада у основној школи.
Исходи:
Очекује се да се 15 школа јужно-бачког округа укључи у пројекат ВОЛОНТЕРСКИ РАД У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ .
Трајање програма:
-Краткорочно: годину дана
-Дугорочно: мониторисање – праћење и ширење мреже младих волонтера у школама јужно-бачког округа
-Време примене и евалуације: 1 година
Циљна група:
Ученици - волонтери и наставници - координатори Волонтерског рада у основној школи
Реализатори програма:
Друштво учитеља Новог Сада; Обучени инструктори за волонтерски рад; Ученици - волонтери и наставници - координатори Волонтерског рада у основној школи
Активности програма:
1.Промоција пројекта Волонтерски рад у основој школи
2.Формирање базе података –школа, координатор и број волонтера
3.Едукативни семинари за координаторе
4.Едукативни семинари за волонтере
5.Праћење рада и подршка – месечни састанци
6.Едукативна екскурзија
7.Евалуација програма
www.duns.org.rs